Թարգմանիչ

  • կամավորական հիմունքով
  • արևելահայերենից արևմտահայերեն
Please follow and like us:

Թարգմանիչ

  • կամավորական հիմունքով
  • հայերենից ռուսերեն
Please follow and like us:

Թարգմանիչ

  • կամավորական հիմունքով
  • հայերենից անգլերեն
Please follow and like us:

Հայերեն լեզվի խմբագիր

  • կամավորական հիմունքով
Please follow and like us:

Մարզային մենեջեր-կոորդինատոր

  • կամավորական հիմունքով
Please follow and like us:
Please follow and like us: