Benefactors
Արթուր Մանուկյան 20000դր Suren Barseghyan 200դր Zaruhi Petrosyan 5000դր անանուն 1000դր ID Bank 200000դր Emil Danielyan 10000դր Davtyan Tigran 10000դր Arusyak Tarumyan 1000դր Mikayel Varsoyan 2000դր Լիլի Անանյան 1000դր Ruzanna Muradyan 222դր KARINE HOVSEPYAN 5000դր MARGARITA POGHOSYAN 222դր NARINE ANANYAN 300դր Hasmik Hakobyan 1000դր KARINE MARGARYAN 222դր MIKAYEL HAYRAPETYAN 1000դր SARGIS VARDANYAN 222դր NARINE ANANYAN 1000դր ARTUR MANUKYAN 333դր SHUSHANIK MELIKYAN 222դր OVSANNA FRANGYAN 222դր ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 200000դր KRISTINE HAKOBYAN 222դր Suren Barseghyan 222դր Suren Barseghyan 222դր Suren Barseghyan 222դր Անի Եսայան 350դր Իլյազ Մարտիրոսյան 10000դր Ashot Martirosyan 10000դր Արման Վարոսյան 222դր Լիլիթ Ադամյան 222դր Ալֆա Ֆարմ 50000դր Suren Barseghyan 500դր Suren Barseghyan 500դր Լիլի Անանյան 1000դր Lilit Harutyunyan 2000դր Մարիա Խախամյան 5000դր Рима Оганесян 10000դր Anna Martirosyan 500դր Հակոբ Դադեխյան 5000դր Լիլիթ Ադամյան 500դր Հայկուշ Կարապետյան 19000դր Հայկուշ Կարապետյան 1000դր

 

News

19Jul

“The panel fell on my baby’s head.”

The family of three children has occurred in a difficult situation. Khachatur Geghamyan...

10Jul

CHARITY is an expression of mercy as one of the Christian virtues.

CHARITY is a basic and essential manifestation of Christian lifestyle and piety, which...

03Jun

«Նվիրենք մի կտոր ժպիտ» սոցիալական աջակցության ծրագրի ամփոփում

Հունիսի 3-ին ամփոփվեց «Լինենք բարերար» բարեգործական կազմակերպության և Արաբկիր բժշկական համալիրի, «Հավատ»ՀԿ-ի...

Hey! I am first heading line feel free to change me

According to scientists research, charitable index affects the level of happiness. Charity activities are not just an indicator of people’s support, but also  indicatеs the level happiness. You also have the opportunity to contribute to your own happiness right now and here, by supporting one of our projects. support

Hey! I am first heading line feel free to change me

Benefits for companies making charitable donations

If you are a businessman or are just starting your own business, think about it.

What are benefits of companies donating to charity?

Advertising. Any charity event conducted by the company is to a certain extent an advertising campaign. During the event, the name of the company is acknowledged and every participant, as well as the audience and the people around fix the company name, which will surely pop up in the future.

Formation of a positive image. Businessmen are well aware about the difficulties of forming a positive image of their own company as well efforts needed for this. Hence, charity activity contributes to formation of the positive image in the eyes of potential customers and partners. Moreover, the more often its name flashes in connection with various charity events, the more attractive it becomes for others. It is worth noting that it is also reflected in the perception of products or services offered by the company. They are immediately moved into the category of particularly appealing companies.  You must have a positive image in the business or people flock to those who do. Businesses with solid reputations and ones for giving back make them more appealing to those who are looking for their types of services.

Healthy and secure relationship with government and inspection bodies. Any organization that provides charity assistance is under supervision of inspection bodies and other government agencies. It is often possible to get some indulgences and advantages, since the state is also interested in having private companies which can partially ease the responsibility of the state in this matter.

Strengthening your company’s reputationPartners are also very positive about the fact that the company is engaged in charitable activities. To some extent, this can serve as an indicator of its financial stability and generally reflects high moral standards, beliefs and values of the head at the company. This fact can not be ignored.

The influx of new customers. On the basis of the charity practice, you can secure an influx of new qualified clients, e.g. legal entities which are also engaged in such activities. This can have a very positive impact on business development in the future.

As you can see, charity makes good business sense and can be very profitable for a business. 

Completed Projects

“Miraculously survived”

You also have the opportunity to contribute to the creation of a...

«Նվիրենք մի կտոր ժպիտ» սոցիալական աջակցության ծրագրի ամփոփում

Հունիսի 3-ին ամփոփվեց «Լինենք բարերար» բարեգործական կազմակերպության և Արաբկիր բժշկական համալիրի, «Հավատ»ՀԿ-ի...

Program “Give a piece of smile”

We encourage you to join social assistance program "Give a piece of...

Delivering property to the sports school

Barerar Charitable Foundation has delivered a “vaulting horse”, produced by the Janssen-Fritsen...

Our Activities

The spheres of charitable projects include all the areas in need of assistance. Whether it's a family in need, someone with a health problem, a building /a house, a school, a kindergarten/ that needs repair, we are ready to help.

Create a new project
The following products are required
We need specialists
Send your complaints and suggestions
Become a project controller
Support our unfinished projects

Are you Ready to Volunteer?

Հարգելի՛ Բարերար, շնորհակալ ենք նվիրատվություն կատարելու համար։ «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ բարեգործական կազմակերպությունն աշխատակազմի վարձատրության և տնտեսական ծախսերի համար կարող է օգտագործել այդ կազմակերպության կողմից յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ընթացքում ստացված եկամուտների մինչև 20 տոկոսը ։ Ձեր նվիրատվությունների ծախսման թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով մենք հրապարակում ենք տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն։
X