Zaruhi Petrosyan 5000դր անանուն 1000դր ID Bank 200000դր Emil Danielyan 10000դր Davtyan Tigran 10000դր Arusyak Tarumyan 1000դր Mikayel Varsoyan 2000դր Լիլի Անանյան 1000դր Ruzanna Muradyan 222դր KARINE HOVSEPYAN 5000դր MARGARITA POGHOSYAN 222դր NARINE ANANYAN 300դր Hasmik Hakobyan 1000դր KARINE MARGARYAN 222դր MIKAYEL HAYRAPETYAN 1000դր SARGIS VARDANYAN 222դր NARINE ANANYAN 1000դր ARTUR MANUKYAN 333դր SHUSHANIK MELIKYAN 222դր OVSANNA FRANGYAN 222դր ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 200000դր KRISTINE HAKOBYAN 222դր Suren Barseghyan 222դր Suren Barseghyan 222դր Suren Barseghyan 222դր Անի Եսայան 350դր Իլյազ Մարտիրոսյան 10000դր Ashot Martirosyan 10000դր Արման Վարոսյան 222դր Լիլիթ Ադամյան 222դր Ալֆա Ֆարմ 50000դր Suren Barseghyan 500դր Suren Barseghyan 500դր Լիլի Անանյան 1000դր Lilit Harutyunyan 2000դր Մարիա Խախամյան 5000դր Рима Оганесян 10000դր Anna Martirosyan 500դր Հակոբ Դադեխյան 5000դր Լիլիթ Ադամյան 500դր Հայկուշ Կարապետյան 19000դր Հայկուշ Կարապետյան 1000դր

About us

Dear friends,

The Charitable NGO “LINENQ BARERAR” aims to support our compatriots by uniting the potential of benefactors around the world, following the mission of bringing transparent activity to its perfection.

Who are we? A team of like-minded people who are enthusiastic to prove their commitment in providing social support for the benefit of our compatriots.

What do we strive for? Our organization is designed to contribute to the improvement in the quality of life of our compatriots through adopting a systematic approach to support vulnerable groups in the framework of providing various services.

We encourage you to become part of our patriotic mission, since we are deeply convinced that joint humanitarian assistance operations will become a unique platform to support our fellow citizens and each of you will be proud of his direct involvement.

 

Each project implementation will be monitored at all stages

Prior to placing a project on the website, the organization carries out market research to find the best quality-price ratio, and also makes a price inquiry and sends a request to get the product/service at cost. The product/service is purchased after the sum is collected.

Become a volunteer

We need specialists from different fields. Please fill in the form and wait for our response.

Are you Ready to Volunteer?

Հարգելի՛ Բարերար, շնորհակալ ենք նվիրատվություն կատարելու համար։ «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ բարեգործական կազմակերպությունն աշխատակազմի վարձատրության և տնտեսական ծախսերի համար կարող է օգտագործել այդ կազմակերպության կողմից յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ընթացքում ստացված եկամուտների մինչև 20 տոկոսը ։ Ձեր նվիրատվությունների ծախսման թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով մենք հրապարակում ենք տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն։
X